CLOCK


Mutiara Harian

Wednesday, September 30, 2009

Surat Maryam Dalam Al-Quran

Maryam surat ke-19 dalam Alquran terdiri dari dari 98 ayat. Termasuk kedalam makkiyah.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ayat 4-9 tentang Nabi Zakaria memohon keturunan
Ayat 4:Dia(Zakaria) berkata :Ya Tuhanku sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku
Ayat 7 : (Allah berfirman), wahai Zakaria! Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
Ayat 8 : Dia(Zakaria) berkata : Ya Tuhanku bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua.
Ayat 9: (Allah) berfirman,demikianlah Tuhanmu berfirman,'' Hal itu mudah bagiKu;sungguh,engkau telah Aku ciptakan sebelum itu,padahal (pada waktu itu) engkau belum berwujud sama sekali..''
Ayat 16: Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Maryam di dalam kitab (Al-Quran), yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya kesuatu tempat di sebelah timur (Baitulmaqdis)
Ayat 20 : Dia (Maryam) berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki,padahal tidak pernah ada orang (lakiKlaki) yang menyentuhku dan aku bukan seorang penzina.
Ayat 21 : Dia (Jibril) berkata, Demikianlah. Tuhanmu berfirman, Hal itu mudah bagi-Ku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda (Kebesaran Alloh) bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami;Dan hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan.
Penjelasan singkat Ayat 22-25 : Maryam mengandung dan mengasingkan diri ketempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma.
Ayat 31: dan Dia menjadikan aku (Isa) seorang yang diberkahi dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku(melaksanakan) Sholat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.
Ayat 35:tidak patut bagi Alloh mempunyai anak, Mahasuci Dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah!maka jadilah sesuatu itu
Ayat36: (Isa) berkata, Dan sesungguhnya Alloh itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.
Ayat 41 : Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam kitab (Al-Quran), sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran, dan seorang nabi.
Penjelasan singkat Ayat 42-47 : Tentang ayah nabi Ibrahim yang menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong sedikitpun.
Ayat 51 : Tentang Nabi Musa sebagai rasul dan nabi.
Ayat 53: Tentang tentang Harun menjadi seorang nabi
Ayat 54 : tentang Ismail menjadi rasul dan nabi.
Ayat 56:tentang Idris menjadi seorang nabi
Ayat 88 -93: tentang Tidak mungkin bagi Alloh mempunyai anak.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya... Amin Ya Rabbalallamin
untuk lebih lengkapnya baca dalam Al-Quran surat Maryam surat ke-19 dalam Al-Quran

No comments:

Post a Comment