CLOCK


Mutiara Harian

Tuesday, October 06, 2009

Surat ke-20 (Taha)

Taha surat ke-20 dalam Alquran terdiri dari dari 135 ayat. Termasuk kedalam makkiyah.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dalam surat ini menceritakan kisah nabi Musa a.s.
Ayat 18-23 : tentang kisah tongkat nabi Musa a.s
Ayat 25-28 : koola robbisyrahliishodrii wayassirlii amri wahlulu'kdatan minlisaani yafkohukoulii artinya Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku,dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.
Ayat 40 : tentang ada kisah nabi Musa kenegeri madyan, disana nabi Musa dinikahkan oleh nabi Syuaib a.s. Dengan salah satu putrinya dan menetap beberapa tahun lamanya.
Ayat 41: nabi Musa a.s. Menjadi Rasul
Ayat 77-79: tentang Nabi Musa dan bani israil yang selamat dari laut, memukul laut itu dengan tongkat(lihat Asy-Syuara(2h) ayat 63). Sedangkan fir'aun digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
Ayat 81: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas,yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaan-Ku maka sungguh, binasalah dia.
Ayat 82: Dan sungguh, Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan,kemudian tetap dalam petunjuk.
Ayat 100: Barang siapa berpaling darinya (Alquran), maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat(dosa) pada hari kiamat.
Ayat 102: pada hari (kiamat) sangkakala ditiup(yang kedua kali( tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkannya kembali) dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan(wajah) biru muram.
Ayat 116 : Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, ''sujudlah kamu kepada adam!'' lalu mereka pun sujud kecuali iblis;dia menolak.
Ayat 120-123 : tentang kisah Nabi Adam a.s yang dibisikan setan yang menunjukkan pohon keabadian (khuldi) dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kemudian mereka memakannya.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya... Amin, untuk lebih lengkapnya baca dalam Al-Quran surat Taha surat ke-20 dalam Al-Quran

No comments:

Post a Comment