CLOCK


Mutiara Harian

Friday, June 28, 2013

Kumpulan Kata Mutiara dari http://www.al-habib.info

Tanggal 28062013 : Wahai anakku! Jagalah ucapanmu! Sesungguhnya diantara perkataan itu ada yang lebih tajam daripada sabetan pedang, lebih berat daripada batu besar, lebih pahit daripada empedu dan lebih dalam menusuk hati daripada tusukan jarum yang sangat halus sekalipun.

(Salah seorang ahli hikmah berwasiat kepada salah seorang anaknya)

Tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah, melainkan karena terlalu banyak berdebat.

(HR Ahmad dan Tirmidzi)

36 comments:

 1. Anonymous3:00 PM

  Keadilan itu syurga bagi yang terzhalimi dan neraka bagi yang menzhalimi.

  (Umar Al-Khatab)

  ReplyDelete
 2. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih

  (QS Ibrahim :7)

  ReplyDelete
 3. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri.

  (QS Faathir: 43)

  Tanggal 27082013

  ReplyDelete
 4. Anonymous8:52 AM

  Kebanyakan dosa manusia muncul dari lidahnya.

  (HR Tabarani)

  10092013

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:11 PM

  Saya tidak mengetahui ada pintu kebaikan yang lebih utama daripada jihad di jalan Allah.

  (Imam Ahmad)

  ReplyDelete
 6. Saya pernah mendengar Abu Abdullah (Imam Ahmad) ketika disebutkan kepadanya tentang jihad melawan musuh Allah, beliau menangis dan berkata: Tidak ada amal kebaikan yang dapat menandingi keutamaan jihad di jalan Allah.

  (Al-Fudhail bin Ziyad)

  24/06/2014

  ReplyDelete
 7. Anonymous1:05 PM

  Umar bin Abdul Aziz biasa berkumpul bersama orang-orang fakir setiap malamnya. Mereka duduk bersama-sama saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Mereka pun menangis di majelis tersebut seolah-olah jenazah ada di hadapan mereka saat itu.

  ('Atha) 25/06/2014

  ReplyDelete
 8. Anonymous5:33 PM

  Lima tanda dari tanda-tanda kebinasaan seseorang : (1) kerasnya hati, (2) bekunya air mata untuk menangis karena takut kepada Allah, (3) sedikitnya rasa malu, (4) besarnya kecintaan kepada dunia dan (5) panjangnya angan-angan.

  (al-Fudhail bin 'Iyadh)

  07072014

  ReplyDelete
 9. Anonymous3:07 PM

  Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan, sebagaimana sebuah amal dilakukan untuk dapat menyelamatkan. Karena itu, apabila amal yang dilakukan lebih sedikit dari ilmu yang didapatkan, maka sesungguhnya ilmu itu telah menjadi beban bagi pemiliknya.

  (Seorang ahli hikmah) 08072014

  ReplyDelete
 10. Anonymous11:30 AM

  Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku hadapi daripada diriku (hawa nafsuku) sendiri. Terkadang aku berhasil mengalahkannya, tapi di lain waktu dia berhasil mengalahkanku.

  (Sufyan ats-Tsauri) 10072014

  ReplyDelete
 11. Anonymous1:26 PM

  Di dalam kehidupan ini terdapat dua macam kedhaliman : (1) kedhaliman dalam hal ilmu dan (2) kedhaliman dalam hal harta. Yang dapat menyelamatkanmu dari kedhaliman ilmu adalah ibadah (mengamalkan ilmu tersebut), dan yang dapat menyelamatkanmu dari kedhaliman harta adalah dengan bersikap zuhud terhadapnya.

  (Salah seorang ahli hikmah) 11072014

  ReplyDelete
 12. Anonymous4:33 PM

  Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Dia akan membukakan untuknya pintu amal dan menutup baginya pintu perdebatan. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, maka akan dibukakan untuknya pintu perdebatan dan ditutup baginya pintu amal.

  (Sebagian ahli hikmah) 14072014

  ReplyDelete
 13. Anonymous6:39 PM

  Amalan yang dapat mendekatkanmu kepada Allah adalah Anda memperbanyak doa (meminta dan memohon) kepada-Nya. Adapun amalan yang dapat mendekatkanmu kepada sesama manusia adalah Anda meninggalkan meminta-minta kepada mereka.

  (Abu Bakar al-Warraq) 16072014

  ReplyDelete
 14. Anonymous11:16 AM

  Keshalihan amal seseorang akan sempurna dengan enam perkara : (1) senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan takut pada ancaman-Nya, (2) berbaik sangka terhadap sesama muslim, (3) Menyibukkan diri dengan aib sendiri sehingga ia tidak sempat memperhatikan aib orang lain, (4) menutup aib saudaranya dan tidak menyebarkannya kepada orang lain dengan harapan saudaranya tersebut mau meninggalkan perbuatan maksiat dan memperbaiki perilakunya yang tidak baik, (5) menganggap besar kekurangan yang ada pada amalnya sehingga ia terdorong untuk meningkatkannya dan (6) berteman dengan orang yang ia anggap benar.

  (Syaqiq bin Ibrahim) 21072014

  ReplyDelete
 15. Anonymous10:39 AM

  Siapa yang tujuannya hanyalah apa yang akan masuk ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya.

  (Imam asy-Syafi'i) 23072014

  ReplyDelete
 16. Anonymous10:23 AM

  Tidaklah berburuk sangka terhadap hawa nafsunya sendiri kecuali orang yang mengenalinya. Barangsiapa yang berbaik sangka terhadap hawa nafsunya maka dia adalah orang yang paling jahil (bodoh) tentang dirinya sendiri.

  (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)

  ReplyDelete
 17. Anonymous1:16 PM

  Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya dan lemah lembut dengan keluarganya

  (HR Tirmidzi)

  ReplyDelete
 18. Anonymous4:28 PM

  Dunia ini adalah perhiasan dan seindah-indah perhiasan adalah wanita solehah

  (HR Muslim) 07082014

  ReplyDelete
 19. Anonymous4:16 PM

  Tiga amal yang lebih utama: sembahyang dalam waktunya, berbakti kepada ibu bapa dan berjuang dijalan Allah.

  (HR Bukhari) 28082014

  ReplyDelete
 20. Anonymous3:58 PM

  Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.

  (HR Muttafaq Alaihi)

  ReplyDelete
 21. Anonymous12:39 PM

  Akhlak yang paling mulia adalah menyapa mereka yang memutus silaturahim, memberi kepada yang kikir terhadapmu, dan memaafkan mereka yang menyalahimu.

  (HR Ibnu Majah)

  ReplyDelete
 22. Anonymous2:20 PM

  Kebanyakan dosa manusia muncul dari lidahnya.

  (HR Tabarani) 10092014

  ReplyDelete
 23. Anonymous5:59 PM

  Setelah ibadah yang wajib, amal yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan Muslim lainnya.

  (HR Tabarani) 11092014

  ReplyDelete
 24. Anonymous11:43 AM

  Tidaklah seorang hamba menghadap (beribadah) kepada Allah dengan menghadirkan hatinya, melainkan Allah akan menghadapkan hati orang-orang yang beriman kepadanya, hingga mereka mencintainya.

  (Harom bin Hayyan) 08102014

  ReplyDelete
 25. Anonymous10:02 AM

  Semua pujian di dalam al-Qur'an yang ditujukan kepada seorang hamba, maka itu semua berasal dari buah ilmu. Dan semua celaan di dalam al-Qur'an yang ditujukan kepada seorang hamba, maka itu semua berasal dari buah kebodohan.

  (Ibnul Qayyim) 10102014

  ReplyDelete
 26. Anonymous10:54 AM

  Diantara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah banyak berdzikir (mengingat dan menyebut) nama-Nya, karena tidaklah Anda mencintai sesuatu melainkan Anda akan banyak mengingat dan menyebut-nyebut namanya.

  (Ar Rabi' bin Anas) 22/10/2014

  ReplyDelete
 27. Anonymous11:02 AM

  Perhatikanlah diri Anda dalam tiga keadaan. (1) Jika Anda beramal, maka ingatlah pandangan Allah kepadamu, (2) jika Anda berbicara, maka perhatikanlah pendengaran Allah atas ucapanmu dan (3) jika Anda diam, maka perhatikanlah pengetahuan Allah tentang dirimu.

  (Hatim al-Asham) 1911204

  ReplyDelete
 28. Anonymous8:13 AM

  Berpuasalah, karena puasa bisa menutup pintu maksiat dan membukakan pintu ketaatan untukmu!

  (Sufyan ats-Tsauri) 12122014

  ReplyDelete
 29. Anonymous10:37 AM

  Keadilan itu syurga bagi yang terzhalimi dan neraka bagi yang menzhalimi.

  (Umar Al-Khatab) 08012015

  ReplyDelete
 30. Anonymous3:40 PM

  Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina

  (QS. Al Mu'min: 60) 12/01/2015

  ReplyDelete
 31. Anonymous3:08 PM

  Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih

  (QS Ibrahim :7)

  ReplyDelete
 32. Anonymous12:57 PM

  Sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwa kepada Allah dan akhlaq yang baik.

  (HR Tirmidzi) 20012015

  ReplyDelete
 33. Anonymous5:10 PM

  Banyak orang gembira yang tertipu. Dia makan, minum dan tertawa, padahal telah jelas di dalam kitab Allah bahwa dia adalah bahan bakar neraka

  (Bilal bin Sa'ad)

  ReplyDelete
 34. Anonymous9:45 AM

  Janganlah Anda merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang Anda lakukan, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosa Anda tersebut atau tidak.

  (Hasan Al Bashri) 02022015

  ReplyDelete
 35. Anonymous8:15 AM

  Seharusnyalah kalian berkata benar, karena perkataan yang benar akan mengantarkan pelakunya kepada amal kebaikan. Dan sesungguhnya amal kebaikan akan mengantarkan pelakunya kepada surga.

  (HR Muslim) 11022015

  ReplyDelete
 36. Anonymous11:35 AM

  Lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya. Maka ketika hendak berbicara, terlebih dahulu ia kembali pada nuraninya. Apabila ada manfaat baginya, ia berbicara dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri.

  (HR Bukhari dan Muslim) 16022015

  ReplyDelete