CLOCK


Mutiara Harian

Tuesday, October 13, 2009

Surat ke-57 Al-Hadid dalam Al-Quran

Surat ke-57 Al-Hadid (Besi) terdiri dari 29 ayat. Madaniyyah.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Ayat 1 : sabbaha lillaahi maa fissamaawaati walardhi wahuwal a'zizulhakim artinya apa yang dilangit dan dibumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.
Ayat 6 : Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui segala isi hati.
Ayat 20 : Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-gurauan , perhiasan dan saling berbangga diantara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu kihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan diakhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
Ayat 22 : setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab ( Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
Ayat 23 : Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberkan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
Ayat 26 : menjelaskan kenabian nuh dan ibrahim.
Untuk lebih jelasnya bisa dibaca Alqurannya surat ke 57 Al-Hadid.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Amin.

No comments:

Post a Comment