CLOCK


Mutiara Harian

Tuesday, October 13, 2009

Surat ke-58 Al-Mujadilah dalam Al-Quran

Surat ke-58 Al-Mujadilah (Wanita yang mengajukan gugatan) terdiri dari 22 ayat. Madaniyyah.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Ayat 1 : sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang perempuan yang bernama Khaulah binti sa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus bin samit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, ''kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku'', dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana dia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliah kalimat zihar seperti itu sudah sama dengan mentalak istri. Maka Khaulah mengadukan halnya itu kepada Rasulullah SAW.
Ayat 2 : Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri mereka bukanlah ibunya.........
Ayat 9 : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan kembali.
Untuk lebih jelasnya bisa dibaca Alqurannya surat ke 58 Al-Mujadilah.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Amin.

No comments:

Post a Comment