CLOCK


Mutiara Harian

Tuesday, October 13, 2009

Surat ke-59 Al-Hasyr dalam Al-Quran

Surat ke-59 Al-Hasyr (Pengusiran) terdiri dari 24 ayat. Madaniyyah.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Ayat 10 : walladziyna jaauuminba'dihimyakuuluuna rabbanaagfirlanaa walihwaaninaalladzina sabakuunaa biliymaani walaa taja'alfii kuluubinaa gillan lilladziyna aamanuu rabbanaa innaka raufun rahim. Artinya : Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa : ''Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, maha Penyayang.''
Untuk lebih jelasnya bisa dibaca Alqurannya surat ke 59 Al-Hasyr.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Amin.

No comments:

Post a Comment