CLOCK


Mutiara Harian

Tuesday, October 13, 2009

Surat ke-60 Al-Mumtahanah dalam Al-Quran

Surat ke-60 Al-Mumtahanah (Perempuan yang diuji) terdiri dari 13 ayat. Madaniyyah.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Ayat 4 : ...... Rabbanaa 'alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilaykal masyir artinya : .... ''Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.''
Ayat 5 : Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatan lilladziyna kafaruu wagfirlanaa rabbanaa, innaka antal 'aziyzulhakim. Artinya Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Maha perkasa, Maha bijaksana.
Untuk lebih jelasnya bisa dibaca Alqurannya surat ke 60 Al-Mumtahanah.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Amin.

No comments:

Post a Comment