CLOCK


Mutiara Harian

Monday, January 17, 2011

Surat Ad-Dhuha

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

1. Demi waktu matahari sepenggalahan naik.
2. Dan demi malam apabila telah terasa sunyi,
3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu,
4. Dan sesungguhnya akhir lebih baik bagimu dari permulaan.
5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.
6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.
7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk.
8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberi kecukupan.
9. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
10. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
11. Dan terhadap ni'mat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (bersyukur).

Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Amin Ya Rabbalallamin.

No comments:

Post a Comment